FAQ

Här finns ett axplock med vanligt ställda frågor.

Mail

Inställningar mail (Mobil – IOS)

Observera att alla ifyllda värden nedan är exempel, det är alltså inte dessa värden ni ska fylla i själva utan ni måste ange rätt uppgifter för ert epostkonto.

IOS

 • Klicka på ”Inställningar”
 • Klicka på ”Mail”
 • Klicka på ”Lägg till konto”
 • Välj ”Annat”
 • Ange ditt Namn, din epost och lösenord
 • Ange ”IMAP” eller ”POP” som typ. (Rekommenderar IMAP)
  • Utgående & ingående server: mail.dindoman.se (ex: mail.noboxsolutions.se).
  • Med Krypterad anslutning (SSL) aktivt:
   • POP3 995
   • IMAP 993
   • Utgående SMTP 465
  • Utan Krypterad anslutning (SSL) aktivt:
   • POP3 110
   • IMAP 143
   • Utgående SMTP 2525
Inställningar mail (Desktop)

Webbmail finns på: http://webmail.nobox.se

Outlook

Vill du konfigurera mailen själv ska du använda dessa inställningar:

Utgående & ingående server: mail.dindoman.se (ex: mail.noboxsolutions.se).

Med Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

POP3 995

IMAP 993

utgående SMTP 465

Utan Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

POP3 110

IMAP 143

utgående SMTP 2525