Noboxsurveys

surveys_banner

Ett enkelt system för att skapa och skicka ut enkätundersökningar via E-post.

  • Kraftfullt verktyg för undersökningar
  • Helt flexibelt, återanvänd gamla frågor i nya undersökningar
  • Undersökningen skickas via mail till kund, även påminnelsemail
  • Statistik och resultat med export
  • Möjlighet till egen design
  • Enkel import av mottagare
Gör: kundundersökningar, personalenkäter, webbenkäter, kundenkäter i detta lättanvända enkätverktyg.