Nyproducerad webb till Växtlust

Kategori: Hemsida, Mobil hemsida, Webb

06/07 2017

Kund: Växtlust Värmland

Mål & Syfte: Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social, och ekologisk bärkraft, som hjälper oss att leva och växa och ger oss lust att verka.

Såhär säger kunden om samarbetet: “Vi känner bara wow! Fantastiskt! Ni lyckades fånga precis det vi ville ha – ni satte det direkt. Vi är alla mycket nöjda med vårt samarbete.”

Växtlust Värmland är en ideell förening med uppgift att främja Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU. Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.

www.växtlust.se