Portfolio

Nylanserad webb till Arnessons

Kategori: Hemsida, Mobil hemsida, Webb

17/08 2017

Arnessons är värmlands största håltagnings- och rivningsföretag som fortfarande är under stark tillväxt. Deras kärnverksamhet är koncentrerad till att borra hål i betong, både cirkelformade och kvadratiska hål – inom detta område har de nu nästan 40 års erfarenhet.

Vi fick i uppdrag att producera en ny webb med ny design. För att skapa designen använde vi oss av vårt eget designnätverk Creators som tog fram ett förslag som Arnessons kände sig nöjda med. Därefter skapade vi hemsidan, vilket var en mycket kreativ och rolig process! Förutom att producera webbsidan filmade vi också en timelapse med hela koncernen och deras transporter från vår drönare, se filmen här. 

Vi ställde några korta frågor till Lennart Österwald som är HMS/arbetsmiljö och IT-ansvarig på Arnessons, för att ta reda på vad de tycker om vårt samarbete:

Hur upplever ni samarbetet med oss på Noboxsolutions?

“- Mycket gott! Ni har varit lyhörda, lättsamma och vakna.”

Vad är ni allra mest nöjda med på er nya hemsida?

“- Vi är väldigt nöjda med allt egentligen! Men för att ge ett exempel så är vi mycket nöjda med vår nya tidslinje, där vi skrivit lite om vår historia.”

www.arnessons.se

 

 

 

 

Nyproducerad webb till Växtlust

Kategori: Hemsida, Mobil hemsida, Webb

06/07 2017

Kund: Växtlust Värmland

Mål & Syfte: Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social, och ekologisk bärkraft, som hjälper oss att leva och växa och ger oss lust att verka.

Såhär säger kunden om samarbetet: “Vi känner bara wow! Fantastiskt! Ni lyckades fånga precis det vi ville ha – ni satte det direkt. Vi är alla mycket nöjda med vårt samarbete.”

Växtlust Värmland är en ideell förening med uppgift att främja Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en framgångsrik metod som används inom hela EU. Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag. Leadermetoden bygger på lokal förankring, nytänkande och samarbete över organisationsgränser för hållbara resultat.

www.växtlust.se 

Ny webb till Kristinehamns Energi

Kategori: Hemsida, Mobil hemsida, Webb

29/05 2017

Kund: Kristinehamns Energi 

System: WordPress

Kunden är mest nöjd med: Jag tycker att vårt nya avtalsformulär är väldigt bra! Det innehåller bra funktioner och är välprogrammerat. Det är också lätt för oss att själva gå in och redigera detta. Det är vi mycket nöjda över!

Utvecklaren är mest stolt över: Jag tycker om att sajten är väldigt dynamisk. Den är också mycket anpassningsbar och kunden kan skapa det mesta själv och har väldigt stor kontroll över både vad som finns i sidofältet och vilka olika innehållstyper som finns i det vanliga innehållet. 

Kristinehamns Energi är det lokala energibolaget i Kristineham, som ser till att invånarna förses med ljus och värme året om. De värnar om det lokala och personliga bemötande, för att kunderna ska känna sig trygga med sitt val av energibolag.

Vi fick i uppdrag att skapa en ny responsiv webbplats, anpassad för både datorer och smartphones/surfplattor. Sidorna har blivit något färre till antalet, för att det ska bli enklare för besökare att hitta vad de söker.

www.kristinehamnsenergi.se

Modern webb till Masse Engineering

Kategori: Hemsida, Logg, Mobil hemsida, Okategoriserade, Webb

20/12 2016

Masse Engineering AB bildades 2010 på grund av nyfikenhet och en önskan om att skapa bra tekniska lösningar. Idag kan det vara allt ifrån lösningar från en farlig maskin, där det finns risk att någon skadar sig, till att visualisera idéer eller minska produktionskostnader.

Uppdraget var att utveckla en hemsida som kändes mer modern med fokus på ett lockande innehåll med begripliga texter. Företaget vill kunna visa upp en bra webb med relevant innehåll för sina potentiella och befintliga kunder.

masseengineering.com

Ny webb till Strid & Co

Kategori: Hemsida, Logg, Mobil hemsida, Webb

20/12 2016

Strid & Co hjälper företag inom både B2B och B2C att bli mer aktiva i sin försäljning. Det gör han bland annat genom föreläsningar, coachning, utbildningar, workshops och event.

Uppdraget var att ta fram en premiumsida där företaget kan visa upp sina tjänster på ett tydligt och exklusivt sätt.

stridco.se

Kampanjsajt till KLARA Gymnasium

Kategori: Hemsida, Logg, Mobil hemsida, Webb

20/12 2016

Det finns flera lyckade kundprojekt som vi är stolta över från året som gått. Klara Gymnasium, som är en fristående gymnasieskola i Karlstad, är en våra kunder som vi är extra stolta över. Med fokus på digital marknadsföring har vi hjälpt dem att locka elever att söka till skolan. Resultatet – rekordmånga elever som började på KLARA i Karlstad i år!

Uppdraget var att höja gymnasieskolans status bland Karlstad- och Hammaröelever och vända föräldrarnas oro och skepsis till friskolor och dess trovärdighet. Kampanjens syfte var att få fler värmländska 15-åringar att söka till Klara Gymnasium.

Det gjorde vi bland annat genom att lansera en kampanjsajt där de sökande kan läsa om tips att tänka på inför val av skola, lärar- och elevreferenser och annan värdefull information inför sitt gymnasieval.

 klaragymnaiumkarlstad.se

Läs mer om hur vi arbetat med KLARA Gymnasium Karlstad här