Rekordår för KLARA Gymnasium i Karlstad

klaragymnasiet_portfolio

 

Det finns flera lyckade kundprojekt som vi är stolta över från året som gått. Klara Gymnasium, som är en fristående gymnasieskola i Karlstad, är en våra kunder som vi är extra stolta över. Med fokus på digital marknadsföring har vi hjälpt dem att locka elever att söka till skolan. Resultatet – rekordmånga elever som började på KLARA i Karlstad i år!

Uppdraget var att höja gymnasieskolans status bland Karlstad- och Hammaröelever och att vända föräldrarnas oro och skepsis till friskolor och dess trovärdighet. Kampanjens syfte var att få fler värmländska 15-åringar att söka till Klara Gymnasium inför sin kommande gymnasietid. KLARA skulle va ”top-of-the-mind” för de sökande genom hela kampanjperioden. Målet var att minst 100 elever skulle börja på skolan under 2016 med en dröm om 120 elever.

 Från traditionell marknadsföring till digital med resultat över förväntan

Tidigare år har Klara Gymnasium fokuserat på traditionell reklam och marknadsföring under ansökningsperioden. Genom workshops där vi utgick från KLARAS värdeord och utmaningar och en närmare titt på målgruppen valde vi att lägga fokus på digital marknadsföring under kampanjperioden där vi såg att målgruppen fanns.

Det gjorde vi genom att lansera en kampanjsajt för de sökande med tips att tänka på inför val av skola, lärar- och elevreferenser och annan värdefull information för de sökande. Vi annonserade regelbundet under hela kampanjperioden via digitala medier som Facebook, Google AdWords och YouTube samt digitala utskick via e-post samt rörligt material.

Resultatet blev över förväntan med 142 elever som började i årskurs 1 under 2016, vilket innebar en ökning med 50 elever från föregående år. Skolans rektor Andreas Johansson är glad över hur väl de digitala insatserna föll ut och ser stor potential i att nyttja dem även för årets kampanjperiod. Nytt för årets kampanjperiod är att befintliga elever på skolan är ambassadörer för sina respektive program och Instagrammar om sin vardag på KLARA Gymnasium som man kan följa under #vipåklara.

Läs mer om digital marknadsföring här

Kolla in KLARAS kampanjsajt här