Uppfräschning av MW PsykologPraktiks webb

Kategori: Hemsida

13/06 2013

MW PsykologPraktiks nya hemsida ska förmedla det lugn och den trygghet som Maths själv inger.
Det har varit ett tätt och effektivt samarbete, där hemsidan fått en total uppfräschning av layout, texter och bilder.

Maths har jobbat som legitimerad psykolog i 30 år.

Läs mer på mwpsykologpraktik.se