Webb till FMCK

Kategori: Hemsida, Logg, Mobil hemsida

09/06 2016

www.fmck.se

Frivilliga motorcykelkåren (FMCK) bildades den 19 juni 1929 på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot. Kåren har sitt ursprung i Svenska Motorcykelklubben, ur vilken man samlade ett trettital elitförare, guldmärkesmän, för att ställa sig till Kungl Maj:ts förfogande i Försvarets tjänst.

Vi har fått äran och i uppdrag att bygga deras nya webbplats. Det är en stor och omfattande webb, som är utrustad med bland annat ett intranät för medlemmar, där respektive kår kan kommunicera enkelt, skapa olika forum, event med mera. Det finns även en köp & sälj-funktion, och skulle du vara intresserad av att bli medlem i motorcykelkåren så har vi byggt in ett formulär för intresseanmälan.