x

Vad är WordPress?

WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats.

 

Hur loggar jag in?

För att logga in i din administrationen så skriver du “/wp-admin” efter din adress.
Exempel: www.dinadress.se/wp-admin

Fyll här i det användarnamn och lösenord som du fått av oss och klicka på “Logga in”.

 

Ändra innehåll

Det finns i huvudsak två ställen som man ändrar innehåll via. Det första är Inlägg och det andra är Sidor. Att publicera ett inlägg och en sida är precis lika enkelt, den enda skillnaden är att ett inlägg kan publiceras i en kategori.

Inlägg

Inlägg används i regel till blogg och nyhetsliknande funktioner, men kan även användas till andra ändåmål. T.ex. att publicera bilder i ett bildspel

Ett inlägg kan publiceras i en kategori.

Kategorin väljs enkelt till höger i inlägget när du antingen skapat ett nytt inlägg, eller editerar ett redan existerande.

Sidor

Sidor används i regel för att publicera statiskt innehåll på en sida. En sida har en bestämd plats och kan inte publiceras i en kategori.

Vill du lägga till en undersida till en annan sida så skapar du en sida som vanligt och väljer översidan som “Förälder” till höger på sidan.

Skapar du en undersida som heter “En tjänst” med “Tjänster” som förälder så kommer adressen att bli: www.exempel.se/tjanster/en-tjanst

Utvald bild

En utvald bild används ofta och kan användas till många olika saker. Fördelen med detta är att en bild kan placeras på andra ställen än i innehållet. Var den visas på sidan är satt i koden av utvecklaren.En utvald bild kan sättas i både ett inlägg och en sida.

För att sätta en utvald bild i ett inlägg eller på en sida så skapar du eller går in på ett befintligt innehåll.

Längst ner till höger finns det en ruta som heter “Utvald bild“. Klicka på rutan och ladda upp eller leta efter en befintlig bild i mediebiblioteket.

Välj till sist “Använd som utvald bild“.

Infoga bild i innehåll

Att infoga bilder i innehållet på en Sida eller i ett Inlägg funkar på exakt samma sätt.

Klicka på texten “Ladda upp/Infoga” som ligger till vänster över textfältet när du skapat, eller editerar en redan existerande Sida eller Inlägg.

Laddar sedan upp en bild, eller väljer en redan existerande bild från mediabiblioteket, precis som med utvalda bilder. Den enda skillnaden är, för att slutföra uppladdningen, så klickar du på “Infoga i Innehåll” istället för “Använd som utvald bild”.

Widgets

Det finns även ett tredje alternativ för att ändra innehållet på din sida. Vilket är Widgets, som i regel används där innehållet inte ändras eller behöver uppdateras speciellt ofta, ex. i sidfoten. Widgets läggs till utav utvecklaren, och kan inte skapas från administrationen.

För att se dina Widgets går du till Utseende > Widgets.

För att ändra innehållet i en Widget klickar man på den till höger på sidan, och öppnar sedan på de olika elementen som finns i.

 

Meny

För att ändra i menyn så går du till Utseende > Menyer.

Till höger i den vita rutan kan man se menystrukturen.

I den vänstra menyn kan man lägga till menyknappar.

Vill du skapa undermenyer så drar du knappen till höger så att den hamnar under den knapp du vill ha som förälder till undermenyn.

Användare

Du kan i WordPress lägga till användare, som har begränsad eller full befogenhet att ändra innehållet på din sida.

Vill du skapa ytterligare en användare går du till “Användare” i den vänstra menyn. Välj sedan “Lägg till ny”.

Sedan fyller du enkelt i den nya användarens uppgifter och klickar på “Lägg till ny användare”. Du kan även klicka i att lösenordet och inloggningsnamnet skickas direkt till mailadressen du angivit för den nya användaren, så att de kan logga in i wordpress på en gång.

Uppdateringar

Det är generellt ingen idé att uppdatera WordPress efter lansering, då det oftast inte medföljer några direkta uppdateringar som underlättar ditt användande av systemet. Utan istället oftast får till följd att det uppstår buggar, då temat ni använder är utformat efter den versionen som var aktuell när sidan byggdes. Det kan även få till följd att Plugg-in som används på sidan slutar att fungera, eller inte fungerar som det är tänkt.

Om ni vill uppdatera WordPress, eller något Plugg-in. Så kan ni alltid höra av er till oss, så gör vi det i en kontrollerad miljö.